Som en komplett møbel-leverandør –

Scan Sørlie AS er mangfoldig, og kan innrede til nesten et hvilket som helst bruk. Man finner våre fotavtrykk over hele Norge, i alle slags miljøer – flyplasser, hoteller, museer, offshoreinstallasjoner, «nærbutikken på hjørnet» – hvor vi kan sees hele veien fra resepsjonen til det innerste, største møterommet. Vår erfaring strekker seg fra produktutvikling og design, via produksjon av møbler til tegning av komplette løsningsforslag for våre kunder.

Mulighetene er mange – VELDIG mange….

Mennesket er ikke skapt for å sitte stille, men –

-men som en konsekvens av vårt moderne levesett sitter vi allikevel mye, ikke minst i løpet av en arbeidsdag.

Å skape en god hverdag for alle oss som arbeider sittende er en utfordring. Det stiller høye krav til sittekomfort, men det stiller også høye krav til skrivebord, møtebord, kantinebord og andre møbler vi har rundt oss. Det stiller krav til god ergonomi for å unngå belastningsskader. Ikke minst stiller det krav til design og estetikk. Kort sagt stiller det høye krav!.

2017 © Scan Sørlie AS. Innholdet er beskyttet av åndsverksloven. Kopiering er derav ikke tillatt uten skriftlig tillatelse.