Scan Sørlie is a complete supplier of furniture to the professional user.

Vår erfaring spenner over hele spekteret fra produktutvikling og design, via produksjon av møbler til tegning av komplette løsningsforslag for våre kunder.

Vårt produktspekter dekker bruksområder som vestibyle, resepsjon, kontor, møterom, konferanser og kantine/kafé.

Mennesket er skapt for bevegelse – ikke for å sitte stille.

Men, som en konsekvens av vårt moderne levesett sitter vi allikevel mye, ikke minst i løpet av en arbeidsdag.

Å skape en god hverdag for alle oss som arbeider sittende er en utfordring. Det stiller høye krav til sittekomfort, men det stiller også høye krav til skrivebord, møtebord, kantinebord og andre møbler vi har rundt oss.

Det stiller krav til god ergonomi for å unngå belastningsskader. Ikke minst stiller det krav til design og estetikk. Kort sagt stiller det høye krav til alt som kompletterer din arbeidsdag.