Beskrivelse

Tekla Bolt finnes i 3 rygghøyder, 4 polstringsuttrykk, og med og uten lener. Stolen stabler godt. DWG-Tekla-Bolt-lav.zipDWG-Tekla-Bolt-medium.zipDWG-Tekla-Bolt-hoy.zip