Morten

Info

Well tested, reliable, solid and good. Morten-chair is well known to everyone! It is in dayly use in every other concert aula or country hall all over Norway, and has been so for many, many years. It may be stout in appearance, but there are few chairs that can show the durability and long lasting comfort as this one. This very stout and solid style also has its place and its uses, and that will be the case in the future to. This is simply a really good chair!
Kontakt oss for et prisestimat

Beskrivelse

Velprøvd, pålitelig, solid og god. Morten-stolen kjenner alle til! Den står i annethvert konsertlokale eller forsamlingshus over hele Norge, og har gjort det i mange, mange år. Den er kanskje traust og robust å se på, men det er få stoler som kan vise til den slitestyrken og bekvemmeligheten som denne gjør. Og nettopp det trauste og robuste har også sin plass og sine bruksområder, og det vil det ha også i framtiden. Dette er rett og slett en skikkelig god stol! FDV-Morten.pdfDWG-download-Morten.rar