OFF – Design: Sigurd Strøm og Bjørn Jørund Blikstad

Få elementer – stor fleksibilitet
OFF er et resultat av to designere som hadde sett seg lei på hjørnesofaer. De hadde en opplevelse av at hjørnesofaen er ubrukelig som sted å sitte uten at man kan trekke beina opp i sofaen. Da hjørnet ble ekskludert som egen modul i et modulbasert system og modulene ikke lenger “gikk opp”, oppdaget designerne at man fikk like mange møbleringsmuligheter med færre moduler. Her ligger også grunnideen bak OFF: Å gjøre mest mulig ut av minst mulig eller med andre ord: Stor fleksibilitet med få elementer.
For at sofaen skal ha et svevende uttrykk er modulene lange, setedimensjonene tynne og beinene trukket godt innunder. Heller ikke seteinndelingene og sømdetaljene er symmetriske – derav navnet OFF.

Et modulært system
OFF sofa- og bordserie er et modulært system med interessante brudd og avvik.

Regelen for OFF-serien ligger i benenes plassering – de vil alltid stå på geledd når elementer kobles til hverandre.
OFF er et modulært system for offentlige- og halvoffentlige miljøer. Setemodulene finnes i 2- 3- og 4-setere. Systemet tilrettelegger for vinkelrette og parallelle sammenkoblinger der beinene alltid står på linje men modulene møtes aldri hjørne mot hjørne.

“THE DEVIL IS IN THE DETAILS”

OFF er et system med spennende og særpregede detaljer. Sømdetaljer, knapper og ikke minst beinenes plassering er alle designelementer som bidrar til at underbygge særpreget. Farge- og materialkombinasjoner står svært sentralt. Vårt ønske er at og arkitekter og interiørdesignere skal leke seg med kombinasjoner av form, farge og detaljer. Få elementer med et enkelt og fritt uttrykk gjør det enkelt å få til spennende variasjoner.