Frontpaneler

Frontpaneler brukes der det er mer eller mindre fritt innsyn innunder arbeidsplassen. Den gjemmer det meste av ledninger og annet som ofte befinner seg under bordplaten, samtidig som den også skjermer den som sitter på plassen.