Miljøbilder arbeidsplasser

Gode kontorer skaper trivsel og gir økt effektivitet. Det skal også være muligheter for individuelle tilpasninger av møblene til de ansattes ulike behov. Derfor tilbyr Scan Sørlie en rekke løsninger for god fleksibilitet, kapasitet og plassutnyttelse som bidrar til den riktige atmosfæren.