Resepsjon / skranker

Resepsjonen i en bedrift er som oftest der kunden blir ønsket velkommen, der det første bekjentskapet stiftes og der det første inntrykket gis. Om resepsjonen er stor eller liten, inneholder en fast arbeidsplass eller brukes til bestemte oppgaver, så vil man uansett – bevisst eller ubevisst – gi et signal til den besøkende. Vår DreamWorkl skranke har stor grad av fleksibilitet, og til en viss grad tilpasningsmuligheter. Og hvorfor ikke bruke et skrankemøblement til f.eks kaffebar?