Mangfold og prosjekt

Scan Sørlie AS er mangfoldig, og kan innrede til nesten et hvilket som helst bruk. Man finner våre fotavtrykk over hele Norge, i alle slags miljøer - flyplasser, hoteller, museer, offshoreinstallasjoner, "nærbutikken på hjørnet" - hvor vi kan sees hele veien fra resepsjonen til det innerste, største møterommet. Vi kan tilby kyndig hjelp med forslag til innredning, og også forslag til fargevalg dersom det skulle være ønskelig, visualisert med 3D-tegninger. I noen tilfeller vil spesielle tilpasninger være påkrevd, og som regel løser vi det også.