SB og STK Søyleunderstell

Stockholm og SB søylen hører til en serie med mange kombinasjonsmuligheter. Søylene kan anvendes i de fleste sammenhenger som f.eks. kantinebord, barbord, bord til sosiale soner, småbord eller som et konferansebord.