Store bord, små bord, lave bord, høye bord, runde bord, firkantede bord – Scan Sørlie har dem alle!