Våre priser vil justeres gjeldende fra 1.02.2023. Årets prisliste vil da være klar, og prisoppgangen vil variere fra 4-8%.