PRISJUSTERING

PRISJUSTERING

Våre priser vil bli justert med virkning fra januar 2020. Generelt vil ikke prisjusteringen skille seg mye ut fra de øvrige årene, men som alltid vil det være eksterne forhold som vi er nødt til å ta hensyn til.

Ny priskatalog er i prosess, og vil som vanlig både bli lagt på nettsiden og sendt ut i post.

Vi gleder oss til å ta fatt på nytt år med ny innsats, nye muligheter, noen nye modeller og masse nye ideer.