Desk Control APP

Desk Control APP

Høyderegulering på arbeidsplassen har etterhvert blitt en selvfølge, ergonomi blir prioritert og vektlagt, og langvarige sykemeldinger med statiske slitasjeplager minker. Ansattes helse er viktig, og arbeidsgivere verden over har fokus og oppmerksomhet på det.

Våre arbeidsplasser er utstyrt med løftesystemer fra LINAK. Løftesystemene er fleksible, intelligente, driftssikre og har lekker design.

I en travel hverdag er det fort gjort å «glemme» å reise seg – og da kan løsningen være Desk Control App på mobilen.

En av hjørnesteinene i LINAK Desk Control App er påminnelsesfunksjonen, og dens motivasjonsvarsler for brukeren. Med den nye utgaven av appen spiller statistikk en langt større rolle. Dette har forbedret brukergrensesnittet betydelig, slik at brukeren enkelt kan følge sin fremgang i løpet av dagen.

Fra atferdsvitenskapelige studier vet vi belønninger, også små, fungerer. Det er grunnen til at apper fra tid til annen berømmer brukerens og hans / hennes prestasjoner.